سه‌شنبه، مهر ۲۳

اتحاد بر ضد ایران هسته ای

وب سایت اتحاد بر علیه ایران هسته اینیروگاه بوشهر هم در حال راه اندازی نهایی است ..

این که صلح آمیز هست یا نیست شرح اش خیلی جاها هست اما این تصویر دل هر ایرانی را به درد می آورد