جمعه، آبان ۱۰

این خبر قابل توجه کسانی که با خوش خیالی تمام لغو و توقف اعدام کودکان در ایران را باور کرده و با هیاهوی بسیار از این ماجرا نوشتند!
صبح هشتم آبانماه ، غلامرضا . ح ، جوان 19 ساله اي كه در سال 85 فردي را با ضربات چاقو به قتل رسانده بود به دار مجازات آويخته شد.

بله اصل ماجرا همین است که برای خواباندن سر وصداهای بین المللی و ظاهر سازی از تریبون های مقامات رسمی دولت اعلام می شود که اعدام کودکان بر اساس بخشنامه ی رییس قوه قضائیه متوقف شد و قضات محترم همین دادگستری تحت امر ایشان کودکانی که در انتظار حکم اعدام هستند را با عبور از مرز 18 سالگی به پای چوبه ی دار می فرستند.
بخشنامه چاره درد نیست قانون باید عوض شود و در این میان آنچه البته به جایی نرسد فریاد است